Gränsen mellan försäljning och service…

mynt…är hårfin måste jag säga. Det är inte helt enkelt att göra en tydlig definition av både det ena och det andra. Är det försäljning att berätta för de tre gästerna på restaurangen att det endast finns en portion havskräftor kvar eller är det service?

Svaret på frågan är inte överraskande: service och försäljning är olika sidor av samma mynt som båda syftar till att göra kunden/gästen nöjd. Svårare än så behöver det inte bli, men det är ganska långt ifrån nidbilden av en skrupelfri telefonförsäljare.

// Lars Hedegård