Samarbeta för ökad försäljning

indoor marketPhilip Kotler, guru inom marknadsföring, framhåller vikten av att företag arbetar i kluster för en effektiv ekonomi. I försäljning innebär detta att det är av största vikt att vara nära sina konkurrenter i rummet och inte vara rädd för samarbete (så länge det inte är priskarteller så klart). Fundera själv på var du helst handlar. Där det finns en ensam butik eller där det finns flera av samma sort så du kan jämföra? Fler konkurrerande butiker ger fler besök, bättre personal och föryngring.

På samma sätt kan du hjälpa dina konkurrenter genom att hänvisa kunder du inte kan hjälpa. De kommer berätta vem som hänvisade dem och du får tillbaka andra kunder. Som en bonus får du förtroende hos kunderna som du skickade iväg, ett förtroende som ger ökad försäljning på sikt.