En definition av kundservice

Kundservice skulle kunna definieras som viljan att anstränga sig och/eller lägga ned resurser för att göra något positivt för någon annan. Jag menar att det är inställningen som räknas. Ibland kanske det finns hinder som gör att man inte når ända fram, men det kan ända vara en god kundservice att ha försökt så gott man kan.

//Lars Hedegård