Källor för ribosominfo

Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter,  Molecular Biology of The Cell (5th ed) Garland Science 2008

KVA (2009), åtkomst 2009-10-13
http://www.kva.se/Documents/Priser/Nobel/2009/pop_ke_sv_09.pdf