Philip Kotler, guru inom marknadsföring, framhåller vikten av att företag arbetar i kluster för en effektiv ekonomi. I försäljning innebär detta att det är av största vikt att vara nära sina konkurrenter i rummet och inte vara rädd för samarbete (så länge det inte är priskarteller så klart). Fundera själv på var du helst handlar….