Försäljning & service

Som en förlängning av den magisteruppsats i företagsekonomi/marknadsföring som Lars och Per skrev 2007 (Inga krokodiler, bara tysta möss) skapade vi en hemsida kring försäljning och kundservice. Självklart med en hel del fokus på restaurangmiljön eftersom det var just försäljning på restaurang som uppsatsen behandlade. Efter en ombyggnad av vår webbsida www.hedegard.nu 2014 återfinns nu delar av materialet om försäljning på denna sida. Ta gärna del av det och du är alltid välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Vad som krävs för att få serveringspersonalen att sälja

Serveringsarbetet kan beskrivas som tudelat, det gäller att både ge gästen service och sälja restaurangens mat och dryck. Vi anser att servisen är duktiga på service, men tror att de skulle kunna sälja mer. Vi är övertygade om att personalen i större utsträckning kan hjälpa gästen att välja mat och dryck. Försäljningen ökas samtidigt som gästerna upplever bättre service.

Vår tanke är att servisen kan påverka gästens beställning under restaurangbesöket. För att detta ska lyckas kom vi på seminariet fram till att det då krävs:

¤ Initiativ
¤ Förtroende
¤ Kunskap
¤ Människokännedom – att kunna lyssna av
¤ En god restaurangmiljö
¤ Timing
¤ Flexibilitet
¤ Att våga
¤ Att vara trygg i sin roll
¤ Rätt inställning till försäljning

Deltagarna på seminariet ansåg enhälligt att serveringspersonalen kunde påverka gästens beställning. Eftersom restaurangen då kan sälja rätt produkter från början, produkter med högre marginal och mer till varje gäst kan restaurangens öka sin lönsamhet.Samtidigt får restaurangen nöjdare gäster eftersom de tydligare märker att servisen är experter på restaurangens produkter. Gästerna tycker dessutom ofta att det är skönt att inte behöva välja. En servis som arbetar med försäljning öppnar också upp för nya möjligheter, exempel­vis nya kombinationer av smaker och visar upp ett engagemang för gästen vilket naturligtvis ger nöjdare gäster. Samtidigt gäller det hela tiden att vara flexibel och lyhörd, ibland kan det vara bättre att bjuda på något än att sälja för att få en riktigt nöjd gäst. Kontentan blir ökad lönsam­het på kort sikt genom merförsäljning/ökade marginaler och på lång sikt genom nöj­dare gäster som gärna återkommer eller rekommenderar restaurangen.

Att arbeta med försäljning kan jämföras med att plocka ihop en godispåse av gästens favoritbi­tar. Ge­nom samtal och dialog tar servisen reda på vad gästen föredrar. Gästens favoritbi­tar stop­pas allteftersom ned i påsen och sedan erbjuder servisen gästen rätter ur samma påse. Eftersom det är gästens favoritbitar i påsen kommer denna med glädje ta för sig och försäljningen blir framgångsrik.