Övningar för ökad försäljning

Anvret och Bardh (1997) menar att det först krävs att individen blir medveten och motiverad och därefter tränad i metoder och tekniker för att en förändring ska lyckas. Stämmer det måste servitrisen först förstå att hennes agerande upplevs som otydligt av gästen och därefter få en möjlighet att prova ut ett balanserat tillvägagångssätt. Ett handgripligt sätt för att nå dit kan vara att arbeta med rollspel där serveringspersonalen får prova att sälja till varandra. På så sätt kan de under avslappnade former själva känna och hitta vägar som varken är för påflugna eller för subtila.

Rollspelet kan kompletteras med en gemensam diskussion om vad som är ett tydligt tillvä­gagångssätt. Genom att dokumentera rollspel och befintligt tillvägagångssätt, t.ex. på film, kan ett diskussionsunderlag skapas. Under diskussionen kan konkreta förslag tas fram på hur restaurangens möjligheter kan levandegöras.

Värderingsövningar är också bra!

För att bli framgångsrik med sin försäljning gäller det att reflektera över vad som är viktigt under ett besök och hur gästerna reagerar. Här får du hjälp genom att vi presenterar fyra påståenden som du får ta ställning till. Välj övning nedan:coffee

Värderingsövning 1

Värderingsövning 2

Värderingsövning 3

Värderingsövning 4