Värderingsövning 3

En ny restaurangchef funderar ute i köket över vad hans personal framförallt behö­ver för att öka försäljningen på restaurangen:

  1. Bli lämnad ifred och sköta sig själva.
  2. Få mycket utbild­ning om restaurangens produkter.
  3. Få åka på kurs i olika försäljningstekniker.
  4. Lära sig lura gäs­terna.

När vi diskuterade frågan ovan på ett seminarium sade deltagarna:

För att öka försäljningen ska personalen framför allt bli lämnad ifred och sköta sig själva.
Ingen valde detta alternativ.

För att öka försäljningen ska personalen få mycket utbild­ning om restaurangens produkter.
¤ Produktkunskaper är viktigast för att man måste veta vad man säljer. Det är av största vikt att personalen kan och har gått igenom menyerna.

¤ Om man kan få personalen intresserade av t.ex. avec blir det naturligare och lät­tare för dem att sälja detta.

¤ Det gäller att ha personal som tycker om att sälja och som kan maten.

För att öka försäljningen ska personalen få åka på kurs i olika försäljningstekniker.
¤ Det är viktigt att lära sig att våga.

¤ Försäljningstekniker behövs för att göra det på ett snyggt sätt.

¤ Man måste lära sig att omärkt kunna manipulera/ta sig in i gästens psyke.

¤ Det går att sälja utan produktkunskap, men inte i långa loppet.

För att öka försäljningen ska personalen lära sig lura gäs­terna.
¤ När man som serveringspersonal kan allt om försäljning så gäller det att kunna ta fram det där ur rockärmen (dvs. ta fram något nytt som man ”lurar” gästen med) och på det sättet tillfredställa gästen.

Vi kom också in på hur man på en restaurang kan öka lönsamheten. Det är tveksamt om höjda pri­ser är ett steg i rätt riktning utan snarare handlar det om att sälja rätt pro­dukter och fler produk­ter till varje gäst (öka omsättningen per gäst). Det krävs också ett arbete med revenue management där man t.ex. använder sig av olika erbjudanden för att kunna prisdiskriminera då olika gästers behov ser olika ut. Det är också viktigt att kunna utnyttja restaurangen effekti­vare. Det går kanske att göra något mellan måltiderna? Se på Wasa Alle i Göteborg som i källarvåningen säjer finare och dyrare husmanskost till lunchgäster. Det går också kanske att se till att ha två eller tre sittningar på en kväll istället för en enda?