Värderingsövning 2

En familj sitter och funderar över var sin meny då Rickard, som är deras servitör för kväl­len, självmant kommer fram och föreslår dem att satsa på kvällens special. Kommer fa­miljen uppleva Rickards förslag som:

  1. Påstridigt
  2. Omtänksamt
  3. Påhittigt
  4. Ett sätt att styra dem

När vi diskuterade frågan på ett seminarium sade deltagarna:

Fa­miljen kommer uppleva Rickards förslag som påstridigt.
Ingen valde detta alternativ.

Fa­miljen kommer uppleva Rickards förslag som omtänksamt.
¤ De kommer att tycka att det är omtänksamt. Föräldrarna har nog at ta hand om barnen och då är det skönt att slippa tänka på vad man ska beställa.

¤ Vi måste utgå från att Rickard ger ett förslag utifrån det som är bäst för famil­jen och då blir det positivt. Det beror helt enkelt på vilken baktanke Rick­ard har.

¤ Det beror på gästen hur det uppfattas.

Fa­miljen kommer uppleva Rickards förslag som påhittigt.
Ingen valde detta alternativ.

Fa­miljen kommer uppleva Rickards förslag som ett sätt att styra dem.
Ingen valde detta alternativ.

För att gästerna ska uppfatta det som omtänksamt och positivt kom vi under seminariet fram till några punkter som servisen gör för att det ska bli bra:

¤ Genom att föra ett samtal med gästerna får man det till en vanlig dialog med gästen.

¤ Först ser man till så att barnen blir nöjda och att deras behov blir tillgodosedda, sedan föräldrarna eftersom det inte går att få nöjda föräldrar utan nöjda barn.

¤ Det gäller att absolut inte att verkar som man vill styra gästen, t.ex. ”ska ni inte ta försla­get nu?” eller ”Jag tycker att ni ska ta……nu”.

¤ Det är viktigt att låta gästen tro att de bestämmer…