Värderingsövning 1

En större familj har slagit sig ned vid bordet som de reserverade redan för två dagar sedan. Vad är viktigast för deras restaurangupplevelse:

1. Servicen
2. Maten
3. Försäljningen
4. Restaurangens rykte?

När vi vid ett seminarium diskuterade påståendet ovan så svarade deltagarna:

Servicen är viktigast därför att:
¤ Flexibiliteten i servicen är viktig, t.ex. att barnens mat kommer in först så att föräldrarna kan äta sin förrätt i lugn och ro.

¤ Ett exempel på att servicen är viktigast är ”Jensens Bøfhus” dit man knap­past går för att det är så bra mat utan för att man får lugn och ro samti­digt som det är ok att ha barn med sig.

¤ Det är också viktigt att det går snabbt och att det är trevligt för föräldrarna. Det får inte verka besvärande att de har barn med sig, utan de ska vara väl­komna ändå.

Maten är viktigast därför att:
¤ Maten är viktigast därför att mätta och glada barn ger glada föräldrar.

¤ Föräldrar som kommer med sin familj uppmärksammar inte servicen på samma sätt utan vill bara slippa laga mat.

¤ För en familj är största fokus att maten smakar bra och alla ska bli mätta.

Servicen är viktigast därför att:
Ingen valde försäljning

Restaurangens rykte är viktigast därför att:
¤ McDonald’s, har ett rykte om sig att vara en bra restaurang för familjer och det är därför familjer går dit.