Värderingsövning 4

En familj har avnjutet en god middag, men när familjen betalat och klivit ut från restaurangen diskuterar servitören Rickard med sin kollega om vad som är viktigast:

  1. Att fråga gästen om de vill ha förrätt.
  2. Att fråga gästen om de vill kaffe.
  3. Att fråga gästen om denne önskar mer att dricka när glasen är tomma.
  4. Att fråga gästen om maten smakade bra.

När vi diskuterade frågan ovan vid ett seminarium sade deltagarna:

Det är viktigast att fråga gästen om de vill ha förätt därför att:
¤ Det är viktigast med en bra start så därför är det viktigt att fråga om förrätt och erbjuda något gott.
¤ Föräldrarna måste också få veta att de inte behöver ha bråt­tom bara för att de har barn med sig.

Det är viktigast att fråga gästen om de vill ha kaffe därför att:
¤ Kaffet är viktigast därför att helhetsintrycket påverkas så mycket av att det sista, la grand finale, är bra.
¤ Kaffet är många gånger den sista delen i upplevelsen och ger ett bestående sista intryck.

Det är viktigast att fråga gästen om denne önskar mer att dricka när glasen är tomma därför att:
¤ Att sälja mer dricka är viktigast eftersom det är det bästa ur ett rent ekono­miskt perspektiv.

¤ Att fråga om gästen vill ha något mer dricka är också ett sätt att kontrollera så att gästen har det bra utan att fråga om det smakade bra. Det blir ett sätt att bjuda in gästen till en dialog/diskussion.

¤ Det är även ett sätt att se så att barnen har det bra. Det är dock ganska fult mot föräldrarna att direkt fråga deras barn om de vill ha mer dricka/eller t.ex. glass ef­ter maten.

Det är viktigast att fråga gästen om maten smakade bra därför att:
¤ Fråga aldrig om det smakade bra eftersom det är detsamma som att bjuda in till onödiga klagomål och visa på att maten kanske var dålig. Det är i alla fall för ­sent att fråga efter maten.