Ribosomlänkar

DNAblue”Ribosomer är de enzymer i cellerna där peptider, långa kedjor av aminosyror, bildas. Denna process kallas också translation och utgör det centrala steget i proteinsyntesen.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribosom

”Ribosom-RNA, eller rRNA, är en form av RNA (ribonucleic acid – ribonukleinsyra) som utgör en beståndsdel i ribosomer.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ribosom-RNA

”Ribosomes (from ribonucleic acid and ”Greek: soma (meaning body)”) are complexes of RNA and protein that are found in all cells. The ribosome is part…”
http://en.wikipedia.org/wiki/Ribosome

”The Nobel Prize in Chemistry 2009 – for studies of the structure and function of the ribosome”
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/

Populärvetenskaplig information om ribosomer från Kungliga Vetenskapsakademien
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/info_sv.pdf