Klubbkortet – kunden måste se nyttan

Gillar vi svenskar att vara i grupp?DN.se rapporterar om en amerikansk undersökning som visar att kunderna börjar tröttna på drivor av kundkort i plats och bonusprogram. Frågan är: var ligger nyttan i kundklubben för kunden? I många fall är den nog svår att se. Ett glassigt kundmagasin någon gång per kvartal, en rabattcheck på 50 kr om året eller gratis kaffe på söndagar. Den stora, direkta nyttan lyser med sin frånvaro.

Coops tilltag att byta ut premiechecken mot ett direkt värde som går att handla för månaden efter är betydligt tydligare. Som kund blir värdet av att vara lojal synligt och frågan ”What’s in it for me?” blir besvarat när det i kortläsarens display per automatik står ”Vill du betala med din bonus, 256 kr?”. Att det dessutom är kombinerat med en enkel trappstegsmodell för bonusberäkningen (1000 kr ger 1 procent tillbaka, 2000 ger 2 procent plus ytterligare en procent om kunden använder det egna bankkortet) förstärker känslan av att jag verkligen belönas om jag är lojal.

Frågan är om fler kommer att hänga på Coop och införa lojalitetsprogram som ger en tydlig och direkt nytta för kunden, för att lyckas med kundklubben tror jag det är nödvändigt?

//Lars Hedegård