Ska de som inte är gäster/kunder bemötas på samma sätt eller ska de det krävas ett köp för att få hjälp och service? Ta banken som exempel. Som kund i Swedbank får du betala mer om du gör ett ärende hos Nordea än Nordeas egna kunder. Rätt eller fel, svårt att säga för det kan…