En förutsättning för en lyckad försäljning där både kund/gäst och säljare känner sig nöjd är att försäljningen är välkommen. Visst finns det lyckträffar där kunden pådyvlats något som denne inte alls tänkt sig och som visat sig vara super, men det är nog mer regel än undantag eller? Logiskt sett borde det vara bättre att…