Att förbättra sin förmåga att sälja är inte så svårt som det kan verka. Det enklaste och kanske till och med det bästa sättet enligt mig är att våga börja prata om försäljning. Vad kan du eller ni göra för att öka försäljningen? Hjälpa kunderna med flera förslag? Prova nya sätt att skylta eller visa…