…är hårfin måste jag säga. Det är inte helt enkelt att göra en tydlig definition av både det ena och det andra. Är det försäljning att berätta för de tre gästerna på restaurangen att det endast finns en portion havskräftor kvar eller är det service? Svaret på frågan är inte överraskande: service och försäljning är…