Rätt placering i rum, tid och på Internet

På den här sidan tar vi ofta upp ämnet hur kunden ska bemötas på försäljningsstället. Detta förutsätter att kunden hittar till dig! Att ha rätt plats, med andra ord rätt adress gör det enklare att få kunder. Vissa butiker är lätta att hitta till och andra måste man leta efter. Det är ingen slump att servicebutiken 7-11 uteslutande ligger i vältrafikerade gatuhörn. Det ger dem exponering mot två gator. De butiker som är enkla att hitta till får naturligtvis fler spontanbesök av både befintliga och nya kunder. Dessa kan vara väl vara värda en dyrare hyra. Detta gäller också tjänsteföretag. Att ha en undanskymd placering kan också vara en strategi, men då ska det vara ett aktivt val för att ex. signalera låga priser eller att kunderna tillhör en utvald grupp. Rätt adress bygger ditt varumärke och din försäljning.Rälsen framåt?

Nu är det inte så enkelt att det räcker med en fysisk adress. Allt fler affärer görs över internet. I GP den 18/1 2010 går det att läsa att 6 av tio långresor bokas på nätet. Det här är en utveckling som kommer att fortsätta. Kunderna kommer att bli mer otrogna och få det än lättare att jämföra olika leverantörer. Hur tacklar du detta försäljningsmässigt? För det första är det än viktigare att knyta kunderna närmare genom att bygga en relation. Detta gör du exempelvis genom att våga prata med kunderna (se föregående blogginlägg av Lars). För det andra behöver tjänster och produkter levereras snabbt, effektivt och utan problem. Uppstår något måste detta rättas till omedelbart för att slippa badwill. För det tredje måste produktutbudet anpassas till otrogna kunder. Skaffa vissa produkter eller tjänster som lockar över konkurrenternas kunder till dig. Det innebär inte att du ska ta förlust på dessa produkter, kanske måste du dock paketera dem bättre. Leverera dessa och sedan dina vanliga produkter efter de förväntningar du bygger upp och gör inte kunderna besvikna med för höga förväntningar. Sådana produkter kan i exemplet med resebolagen vara resor med ett hotline-nummer där resenärerna kan ringa om de fastnar i snöoväder utomlands.