Snabba tips för försäljning

För att organisationens personal ska bli aktivare i sin roll som försäljare och arbeta medvetet med försäljning:

¤ Bör eventuell rädsla bemötas med en diskussion om att försäljning och service egentligen är två sidor av samma mynt

¤ Bör en förståelse för hur gästen/kunden upplever försäljningen skapas

¤ Bör ett stödjande system för försäljning skapas

¤ Bör personalen som anställs främst vara utbildad och erfaren

¤ Bör personal utan formell utbildning utbildas

¤ Bör personalen utbildas i produktsortiment och försäljningsmetoder

Det kan visserligen verka lätt, men god försäljning är inget som kommer av sig själv eller är medfött! Det enda som räknas är att medvetet sträva efter att utveckla sina metoder och produkter.

Fler försäljningstips hittar du i vår blogg och den hittar du genom att trycka här!