Ledarskap för försäljning

Försäljning är inget som kommer av sig själv. Goda försäljningssiffror kan visserligen uppnås med hjälp av bra produkter, men för den andra delen av försäljning, service, är ett aktivt handlande ett måste. Det är svårt att se hur personalen ensam kan skapa försäljning utan ett starkt stöd från krögare, chefer eller ledare.

Frånvaro av stöd kan bero på flera orsaker. Det kan vara så att kröga­ren/chefen själv inte är medveten om möjligheterna med försäljning och ett aktivare agerande från personalen. Ut­bildningsnivån är kanske inte så hög och intresset för vidareutbildning ljumt bland personalen. El­ler så kan krögaren/chefen vara medveten om vilka möjligheter som finns, men väljer av olika anledningar att inte använda sig av dem. Det kan också vara så enkelt att man faktiskt prioriterar andra frågor eller anser att det är mer lönsamt att arbeta på andra sätt. Den troligaste orsaken är dock att bristande ledning är den bidragande orsaken till avsaknaden av stöd.

Ledarskap för försäljning

Chefen och ledarens stora uppgift är att få arbetsgruppen att klara tilldelad uppgift, dvs. skapa försäljning, och samtidigt underlätta relationerna inom arbetsgruppen, att skapa ett gott arbetsklimat. Ett gott ledarskap som stödjer och underlättar försäljning bygger på fyra grundläggande punkter:

¤ Stöd – Chefen och ledaren måste arbeta för att stärka personalen självförtroende och självuppskattning, få dem att känna sig trygga i sin roll som försäljare.

¤ Relationsuppbyggnad – Chefen och ledaren måste underlätta en utveckling av goda relationer både mellan den egna personalen och mellan personalen och gästerna/kunderna.

¤ Fokus på mål – Chefen och ledaren måste hjälpa arbetsgruppen att ett skapa tydliga, nåbara mål för försäljningen och samtidigt verka för att en entusiasm bland personalen skapas för att nå dessa mål. Chefen måste också lyfta blicken och planera för vad som händer när målet är nått. Hur går gruppen vidare mot nästa mål helt enkelt.

¤ Underlätta utförande – Chefen och ledarens ska vara smörjmedlet som underlätta för personalen att i det dagliga arbetet arbeta med försäljning. Det kan handla om att tillhandahålla en tillräckligt god planering av personal och utrustning, skapa samordning mellan olika delar i organisationen eller tillhandahålla tillräckligt med resurser så att personalens arbete med försäljning underlättas.

Minnesramsa

I det dagliga värvet är ramsan ”Hjärta-Hjärna-Hjärta” en bra utgångspunkt. Ramsan ska utläsas så att i grund och botten är det hjärtat och engagemanget som är viktigast, att brinna för sin försäljning helt enkelt. I steg nummer två gäller det att alltid tänka efter före så att handling och försäljning inte resulterar i något tokigt. När handlingen/försäljningen är genomtänkt är det åter helhjärtat engagemang som ska bära försäljningen till succé.

Kunskap är vägen framåt!

Precis som det lilla barnet sakta men säker lär sig mer om världen och blir allt bättre med åren behöver vuxna människor kunskap för att utvecklas och växa. Ledarskaps- och försäljningsområdet är inget undantag och det är inte konstigt varför företag och organisationer satsar miljoner på att skicka anställda på utbildningar för att bli bättre. Kunskap behöver dock inte komma utifrån, många gånger kan kunskap lika väl produceras på hemmaplan, genom reflektion och övningar.

Ta exemplet relationsuppbyggnad till exempel. Egentligen behöver ingen åka på kurs för att börja fundera över hur det professionella bemötandet på arbetsplatsen fungera. Däremot kan det vara bra att få lite hjälp på traven för att komma igång. Det är egentligen det som är vår idé. Vi hjälper er att komma igång genom att fungera som katalysatorer och ge exempel på hur ni kan jobba.