Om ribosomer

DNA RibosomRibosomer sätter ihop livets byggstenar

I alla celler finns ritningen till livet, DNA. DNA talar om hur en levande organism ska se ut och fungera men det är samtidigt inte något mer än en ritning. Något behöver läsa av denna ritning och sätta ihop rätt delar till livets byggstenar. Ribosomen är detta något. (kva.se 2009)

DNA finns i cellkärnan, medan ribosomerna sitter längre ut mot periferin i endoplasmatiska nätverk. Därför finns det ett en budbärare som kallas, RNA, som kopierat en bit av DNA och sedan flyttats till ribosomen. Ribosomen läser kopian (RNA) av ritningen (DNA) och sätter ihop proteiner av detta. Denna process heter translation. (kva.se 2009)

En ribosom är 25 nm. (kva.se 2009) Med andra ord skulle det få plats 400 miljoner st på en meter.

En film om ribosomer

Publicerat av Per 14 maj 2014,