Välkommen försäljning

En förutsättning för en lyckad försäljning där både kund/gäst och säljare känner sig nöjd är att försäljningen är välkommen. Visst finns det lyckträffar där kunden pådyvlats något som denne inte alls tänkt sig och som visat sig vara super, men det är nog mer regel än undantag eller?
Logiskt sett borde det vara bättre att som säljare satsa på situationer där kunden är öppen för försäljning, en traditionell butik där kunden självmant kommer in och frågar efter en vara är ett tydligt exempel. Ändå är vår vardag fylld av exempel på det motsatta, telefonförsäljning inte minst, där säljaren tar initiativet och säljer något kunden inte tänkt sig köpa. Behöver detta vara sämre? Inte vet jag hur ur ett ekonomiskt perspektiv, men ur ett hållbart perspektiv ser jag det som svårt att motivera en affär där kunden pådyvlas något som denne inte behöver. Jag förespråkar således en försäljning byggd på ett välkomnande från kunden.

//Lars Hedegård