Ribosomens struktur

Ribosomen består av två delenheter, den stora och den lilla. Dessa binder vid varandra för att producera peptidkedjor.

Ribosomen är uppbyggd till två tredjedelar av RNA och en tredjedel protein. RNAt är vikt i ett inrikat mönster och formar en 3D struktur som gör det möjligt för RNA att bygga ihop livets byggstenar. Proteinerna i RNA fyller upp hålrum och finns framförallt i Ribosomens utkant. Man kan säga att proteinet fungerar som stöd och styrka, men ger ribosomen tillräklig flexibilitet att utföra sin uppgift. (Alberts et al 2008)