Det är viktigt att ha rätt sortiment och ha kunskap om detta samt kunna presentera det på ett bra sätt för att kunna sälja.