Hur bemöter man någon som inte är kund eller gäst?

shaking_handsSka de som inte är gäster/kunder bemötas på samma sätt eller ska de det krävas ett köp för att få hjälp och service? Ta banken som exempel. Som kund i Swedbank får du betala mer om du gör ett ärende hos Nordea än Nordeas egna kunder. Rätt eller fel, svårt att säga för det kan tyckas självklart att befintliga kunder/gäster ska få bättre förmåner än icke kunder/gäster, men samtidigt är de som inte är kunder/gäster potentiella kunder för framtiden. Genom att låta gästen/kunden använda toaletten eller få hjälp utan köps byggs en relation som kan innebära köp i framtiden. Dessutom är jag säker på att kunden/gästen i fråga i sådan fall sprider ryktet om bra service bland vänner och bekanta vilket kan vara guld värt.

// Lars Hedegård