Erbjud gästen två alternativ, varav ett billigare för att inte genera en gäst som inte vill/kan spendera så mycket.