Indikera att gästen har smak ge­nom att förslå finare drycker.