Gästen väljer ofta det näst billigaste alternativet och därför kan man anpassa menyerna så att det går att öka lönsamheten med detta i åtanke.